Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A

8 stycznia, 2011