Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie informacji o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

10 listopada, 2016