Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

20 maja, 2010