Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r.

16 grudnia, 2016