Wykluczenie obligacji na okaziciela serii A z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

18 czerwca, 2014