Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

23 stycznia, 2020