Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o.

17 lutego, 2021