Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.

13 listopada, 2019