Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.

18 maja, 2012