Złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej FERRO

2 czerwca, 2014