Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.

30 maja, 2017