Zmiana struktury kapitału zakładowego w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną

9 grudnia, 2014