Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015.

7 marca, 2016