Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

27 kwietnia, 2016