Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego i skróconego raportu jednostkowego za I półrocze 2016.

5 sierpnia, 2016