Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy.

13 sierpnia, 2018