Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 24 czerwca 2019 r.

24 czerwca, 2019