Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 28 czerwca 2016 r.

28 czerwca, 2016