Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. 4 czerwca 2013 r.

4 czerwca, 2013