Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA 23 czerwca 2010 r.

23 czerwca, 2010