Grupa FERRO – podsumowanie roku 2019

30 marca, 2020

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 2019 r. 451,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 17% r/r, do 66,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 40 mln PLN (+6%). Po korekcie
o rezerwę związaną ze sporną kwestią podatkową zysk netto Grupy za rok 2019 wynosi 43,3 mln zł (+12% r/r). W samym 4Q 2019 przychody Grupy sięgnęły 113,9 mln zł, co oznacza wzrost 0 10% r/r. FERRO zakończyło kwartał wynikiem EBITDA na poziomie 12,3 mln zł (+22% r/r) i zyskiem netto po korekcie o zdarzenie jednorazowe w wysokości 6,2 mln zł (+16% r/r). Był to rekordowy czwarty kwartał w historii Grupy pod względem sprzedaży i wyników
(w warunkach porównywalności).

W 2019 r. przychody FERRO na rynku polskim wzrosły o 8% r/r, do 168 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za blisko 63% przychodów Grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży kontynuowały rynki węgierski i rumuński – odpowiednio 31% i 17% r/r. Dwucyfrowy wzrost zanotowała ponadto sprzedaż na terenie Słowacji (+12% r/r). Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, pokazał wzrost na poziomie 5%. Sprzedaż w segmencie „pozostałe”, do którego zaliczają się np. kraje bałtyckie i bałkańskie, wzrosła r/r o 25%.

– Zamknęliśmy rok 2019 bardzo dobrymi wynikami na wszystkich poziomach. Kontynuowaliśmy umacnianie pozycji rynkowej – zarówno na rynkach dojrzałych, jak
i nowych dla nas pod względem obecności biznesowej. Warto podkreślić ponad 30-proc. wzrost sprzedaży na Węgrzech, a także blisko 25-proc. dynamikę segmentu geograficznego „pozostałe”, do którego zaliczamy np. kraje bałtyckie i bałkańskie, a którego udział
w sprzedaży ogółem sięgnął już 6%. W 2019 r. utworzyliśmy nowe spółki handlowe właśnie
w tych regionach – tj. Ferro Baltics na Litwie oraz Ferro Adriatica z siedzibą w Chorwacji.
Co równie istotne w obecnych czasach – utrzymujemy dobre i ustabilizowane relacje
z dostawcami oraz efektywnie działające łańcuchy zaopatrzenia. Obszar, który jeszcze kilka tygodni temu obserwowaliśmy z pewnym niepokojem, unormował się dzięki wspólnym aktywnym działaniom.
– mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Rok 2019 zakończyliśmy z bezpieczną pozycją gotówkową. Dbałość o sferę finansową bieżącej działalności operacyjnej i rozwojowej, w tym realizacji Strategii F1, jest dla nas kluczowa i nabrała szczególnego znaczenia właśnie w tej sytuacji, w której wszyscy znaleźliśmy się obecnie. Niezbędne jest zabezpieczenie ciągłości działalności firmy, miejsc pracy i umożliwienie szybkiej reakcji biznesowej, gdy sytuacja w naszym regionie i na całym świecie się ustabilizuje – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

Grupa FERRO kolejny rok działalności zakończyła sukcesem i wkroczyła dobrze przygotowana w niespokojny rok 2020. Jesteśmy przekonani, że do tych wymagających warunków, które nastały, przygotowaliśmy się najlepiej, jak mogliśmy. Oczywiście, podobnie jak większość przedsiębiorstw, jesteśmy pod wpływem sytuacji ogólnej, w szczególności
w obszarze dalszego rozwoju wydarzeń po stronie popytowej. Podkreślamy jednak, że Grupa jest zabezpieczona od strony organizacyjnej, a pod kątem zapasów i płynności jest aktualnie po bezpiecznej stronie. Biorąc pod uwagę wymagające i zmienne otoczenie tym bardziej słuszna i konieczna jest rozpoczęta w ub.r. implementacja nowej strategii Strategii F1 Grupy na lata 2019-2023. Nakreślone zadania strategiczne realizujemy zgodnie z planem,
we wszystkich czterech głównych inicjatywach strategicznych. Dążymy do tego, by FERRO było organizacją coraz bardziej zdywersyfikowaną pod kątem geograficznym i ofertowym oraz biorąc pod uwagę wykorzystywane kanały dystrybucji. –
podsumowuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.