Grupa FERRO w I kwartale 2010 – dynamiczny wzrost zysku netto oraz udziału sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy

13 maja, 2010

SPÓŁKA ZWIĘKSZYŁA SWOJE UDZIAŁY W POLSKIM RYNKU BATERII DO 17,49% I JEST OBECNIE DRUGIM RYNKOWYM GRACZEM

Grupa FERRO, jeden z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, wypracowała w I kwartale
2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 33,7 mln zł, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 4,9 mln zł,
natomiast zysk netto 2,5 mln zł. Oznacza to, że przy zbliżonych do osiągniętych rok wcześniej przychodach spółka wypracowała zysk netto wyższy o blisko 178% w porównaniu do I kwartału 2009 roku.

Grupa systematycznie zwiększa udział sprzedaży zagranicznej w swoich przychodach – na koniec I kwartału 2010 roku wyniósł on 15,1%, w porównaniu do 12,5% na koniec 2009 roku.

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii Spółka dynamicznie zwiększa swoje udziały w polskim rynku baterii. Na koniec 2009 roku jej udział wyniósł 17,49%1 w stosunku do 13,13% w 2008 roku. Tym samym FERRO jest obecnie drugim graczem w tym segmencie rynkowym pod względem wielkości sprzedaży