Wzrost skonsolidowanego zysku na akcje FERRO S.A. w drugim kwartale 2011

16 sierpnia, 2011

Skonsolidowany zysk na akcje Ferro w II kw. 2011 wyniósł 29 groszy, po korekcie o jednorazowe koszty przejęcia Novaservis, co oznacza wzrost o 53% w stosunku do II kwartału 2010.

Narastająco w I-II kw. 2011 roku spółka osiągnęła 8,8 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku netto1 wobec 4,5 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 110,8 mln zł wobec 71,3 mln zł. Od 8 kwietnia 2011 roku Ferro konsoliduje wyniki czeskiej spółki Novaservis. W związku z tym raportowane wyniki spółki począwszy od II kw. 2011 nie są porównywalne z wynikami 2010 roku (poza kategorią skorygowanego zysku na akcje).

Wg sprawozdania pro-forma zaprezentowanego przez Ferro równolegle z publikacją sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011 skonsolidowany zysk EBITDA Ferro (bez uwzględnienia Novaservis) narastająco w I-II kw. 2011 wyniósł 22,8 mln zł wobec 20,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 5% w stosunku do szacunkowych wyników pro-forma za analogiczny okres 2010), przy przychodach odpowiednio 142,1 mln zł wobec 121,7 mln zł (wzrost o 17% w stosunku do szacunkowych wyników pro-forma za analogiczny okres 2010).

W I-II kw. Ferro (bez uwzględnienia Novaservis) sprzedała 504 tys. sztuk baterii, co oznacza wzrost o 25% r/r. Novaservis w I-II kw. sprzedała 437 tys. sztuk baterii – sprzedaż wzrosła o 6% r/r.

„Jesteśmy zadowoleni ze znacznego wzrostu przychodów w II kw. 2011 tak w Ferro jak i w Novaservis, który pozwolił nam zniwelować negatywny wpływ pozostających na niskim poziomie marż, dzięki czemu udało nam się poprawić skonsolidowany zysk EBITDA. Nadal zwiększamy udział w polskim rynku poprzez elastyczne dostosowywanie naszej oferty i docieramy do coraz większej liczby sklepów” powiedziała Aneta Raczek, prezes zarządu Ferro. „Przejęcie Novaservis tworzy nową jakość zarówno pod względem skali działalności jak i możliwości poszerzenia oferty tak na rynku polskim poprzez uzupełnienie oferty o wybrane produkty Novaservis, jak i analogiczne uzupełnienie ofert na rynkach czeskim i słowackim o wybrane produkty Ferro”.

„Znaczący wzrost skorygowanego zysku na akcje w II kw. 2011 roku w znacznym stopniu wynika ze zmiany struktury finansowania, która nastąpiła w wyniku przejęcia Novaservis oraz korzystnego wpływu niskich nominalnych stóp procentowych w Czechach na nasz koszt kapitału” dodał Artur Depta odpowiedzialny w zarządzie Ferro za sprawy finansowe. „Przejęcie Novaserwis oznacza dywersyfikację ryzyka wahań kursów walutowych: do końca I kw. 2011 na wyniki Ferro istotny wpływ miała relacja PLN do USD. Począwszy od II kw. 2011 istotnego znaczenia nabiera dla nas relacja CZK i EUR do PLN. Przejęcie Novaservis oznacza bowiem pojawienie się przychodów w CZK z rynku czeskiego, na którym do tej pory nie byliśmy praktycznie obecni i znaczący wzrost przychodów w EUR z rynku słowackiego, podczas gdy do tej pory nasze przychody i koszty w EUR były na zbliżonym poziomie. Ta pozorna komplikacja w istocie ogranicza nasze ryzyko kursowe. ”

 Zysk netto raportowany (tys. zł)Korekty (tys. zł)Znormalizowany zysk netto (tys. zł)Liczba akcji na koniec okresuZnormalizowany zysk na akcję2 (zł)Wzrost zysku na akcję (%)
2011      
Ferro pro forma 1 pół. 201110.5032.796113.29821.183.3320,63⇧46%
Ferro  (rzeczywiste) 2 kw. 20113.3102.79616.10621.183.3320,29⇧53%
2010      
Ferro 1 pół. 20104498.504.49810.479.1660,43 
Ferro 2 kw. 20101.97901.97910.479.1660,19 


Korekty skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanego zysku na akcje netto dotyczą jednorazowych kosztów przejęcia Novaservis w wysokości 3,5 mln zł, o których spółka informowała w komunikacie bieżącym Nr 42/2011, a które w całości zostały zaliczone w ciężar kosztów finansowych w II kw. 2011 roku. Jednorazowe koszty emisji i odkupienia obligacji o wartości 10m zł w wysokości około 0,3 mln zł zostaną rozliczone w III kw. 2011. Do wyliczenia zysku na akcje Ferro przyjęło liczbę akcji na 30 czerwca 2011 i 2010 rok, co w pełni uwzględnia efekt rozwodnienia wynikający z transakcji przejęcia Novaservis.

Uwagi:

  • (1)        Znormalizowany o jednorazowy kosz związany z kosztami doradztwa przy akwizycji w wysokości 3,5 mln PLN (korekta o podatek)
  • (2)        Obliczony jako iloraz  zysku netto (znormalizowanego) oraz liczby akcji na koniec okresu

NOVASERVIS – najważniejsze informacje

NOVASERVIS jest czeską spółką działającą na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Od 2006 r. właścicielem NOVASERVIS był fundusz KBC Private Equity.

NOVASERVIS działa przede wszystkim na rynkach w Czechach i Słowacji, gdzie zajmuje pozycję jednego z czołowych producentów armatury sanitarnej. W Czechach NOVASERVIS jest liderem rynku pod względem wielkości sprzedaży baterii (udział w rynku na poziomie 43% w 2009 r.). NOVASERVIS planuje dalszą ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trzy podstawowe grupy wyrobów oferowane przez NOVASERVIS to: baterie, akcesoria łazienkowe (np. deski sedesowe, uchwyty, poręcze, mocowania, wieszaki, pudełka i pojemniki) oraz akcesoria do instalacji armatury łazienkowej (np. zawory i węże). NOVASERVIS pozycjonuje swoje najważniejsze marki wyrobów, w tym La Torre, Metalia, Nobless i Novatorre, w średnim i wyższym segmencie rynku.

W 2010 r. spółka NOVASERVIS wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 674 mln koron (102 mln złotych) oraz zysk EBITDA na poziomie 157,4 mln koron (25,5 mln złotych).


Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku 15,45%*.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim, słowackim i rosyjskim. W 2010 roku udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,2%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

W 2010 r. Grupa FERRO wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 165,6 mln złotych oraz zysk netto na poziomie 10,2 mln złotych.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

* wg raportu BRG Consult, sierpień 2010

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl