Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

28 lutego, 2017