Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

23 czerwca, 2021