Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

25 września, 2012