Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

24 października, 2012