Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

13 lutego, 2013