Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

27 lutego, 2013