Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

21 marca, 2013