Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

31 maja, 2013