Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

27 czerwca, 2013