Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

9 lipca, 2013