Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

26 sierpnia, 2013