Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

6 lutego, 2013