Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

13 września, 2013