Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

5 października, 2011