Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

26 października, 2012