Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

26 września, 2012