Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

22 września, 2016