Informacja o udzieleniu pożyczki spółce zależnej FERRO International Sp. z o.o. oraz zakupie przez FERRO International Sp. z o.o. 3000 obligacji serii A wyemitowanych przez FERRO S.A.

19 maja, 2011