Informacja o zawarciu umowy nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s., strukturze finansowania transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s. oraz zawarciu umowy o przeprowadzenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D

22 marca, 2011