Informacja o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia o wykonaniu warrantu subskrypcyjnego

9 grudnia, 2014