Informacja o zrealizowaniu przed czasem celów Strategii F1 Grupy Ferro na lata 2019 – 2023 i o przyjęciu zaktualizowanych założeń na lata 2022 – 2026 (Strategia F1R2)

26 września, 2022