Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO w dniu 7 października 2014 r.

7 października, 2014