Oświadczenie Emitenta – Aneks do Listu Księgowego Obligacji serii A FERRO S.A. z dnia 2 czerwca 2011 r.

3 października, 2012