Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

29 października, 2015