Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

27 października, 2015