Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

20 kwietnia, 2021