Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

6 grudnia, 2021